Σφάλματα μέτρησης και ακρίβεια ενός φυσικού μεγέθους

Άμεση και έμμεση μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους Για την μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χρησιμοποιούμε άμεσες ή έμμεσες μεθόδους. Π.χ. για τη μέτρηση του μήκους ενός βιβλίου χρησιμοποιούμε την άμεση σύγκριση (μέτρηση) με ένα χάρακα. Όμως χρησιμοποιούμε πολύπλοκες μεθόδους για τη έμμεση μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, όπως για παράδειγμα την μέτρηση της ταχύτητας του φωτός. Σφάλματα […]

Η επιστημονική μέθοδος

Για την ανακάλυψη των νόμων που διέπουν τη φύση, οι φυσικοί ακολουθούν μια ενιαία και αποδεκτή διαδικασία, την επιστημονική μέθοδο. Στον αρχαίο κόσμο η βασική μέθοδος στηριζόταν στην παρατήρηση και στο λογικό συλλογισμό. Μετά την επιστημονική επανάσταση η επιστημονική πρακτική στηρίζεται στο πείραμα και τα μαθηματικά. Θέτουν ερωτήματα και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτά […]

Μονάδες μήκους, μάζας και χρόνου

Για να μπορούν οι επιστήμονες να επικοινωνούν μεταξύ τους ως προς τις μετρήσεις των φυσικών μεγεθών, δημιουργήθηκε η ανάγκη του ορισμού κοινών μονάδων μέτρησης. Έτσι το 1960, μια διεθνής επιτροπή όρισε τις μονάδες μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών. Το σύστημα που διαμόρφωσε ονομάζεται Διεθνές Σύστημα και συμβολίζεται με SI. Στο σύστημα αυτό οι μονάδες μάζας, μήκους […]

Φυσικά μεγέθη και η μέτρηση τους

Όταν ασχολούμαστε με φυσικά προβλήματα, κατά τη μελέτη τους χρησιμοποιούμε έννοιες όπως π.χ. μήκος, μάζα, χρόνος, ταχύτητα, δύναμη κ.ά. Αυτές οι έννοιες ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Παράδειγμα: Ένα αυτοκίνητο μάζας 2,5Kg τρέχει με σταθερή ταχύτητα 70Km/h και σε 30min διανύει απόσταση 35Km. Εδώ χρησιμοποιούμε τα φυσικά μεγέθη: μάζα, ταχύτητα, χρόνος. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι τα φυσικά μεγέθη […]

Εισαγωγή στη φυσική

Η Φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που συντελούνται στο Σύμπαν. Η Φυσική βασίζεται στην πειραματική παρατήρηση και στην ποσοτική μέτρηση. Στόχος της Φυσικής είναι η ανακάλυψη των θεμελιωδών νόμων που περιγράφουν την συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων. Οι θεμελιώδεις νόμοι διατυπώνονται στη γλώσσα των Μαθηματικών, που είναι το εργαλείο […]