Ενέργεια και ταλάντωση

Ένα σώμα που κάνει ταλάντωση, όπως ένα σώμα στερεωμένο σε ένα ελατήριο, σ’ αυτό ασκείται δύναμη επαναφοράς, που τείνει να φέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας. Για να θέσουμε σε ταλάντωση ένα σώμα που είναι στερεωμένο σε ελατήριο, του ασκούμε δύναμη με το χέρι μας, μέχρι να φτάσει σε μια(μέγιστη) απόσταση, από τη θέσης ισορροπίας […]

Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

Η ταλάντωση ως φυσικό φαινόμενο, περιγράφεται από τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη: την περίοδο, την συχνότητα και το πλάτος της ταλάντωσης. Περίοδος ταλάντωσης Σε μια ταλάντωση, η περίοδος της ταλάντωσης ορίζεται σαν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται σε μια πλήρη ταλάντωση. Εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Ένα σώμα είναι κρεμασμένο σε ένα κατακόρυφο ελατήριο. Στο […]

Ταλαντώσεις

Ορισμός περιοδικών κινήσεων Μια κίνηση που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, ονομάζεται περιοδική κίνηση. Παραδείγματα περιοδικών κινήσεων είναι η κίνηση της κούνιας, η περιστροφή της γης γύρω από τον Ήλιο , η κίνηση του μυς της καρδιάς, η κίνηση του λεπτοδείκτη, η κίνηση του γιο-γιο κ.α. Ταλάντωση Θα προχωρήσουμε παραπέρα και θα δούμε μια υποκατηγορία […]