Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά Όπως φαίνεται στο σχήμα, συνδέουμε το ένα άκρο (Β) δυο λαμπτήρων (καταναλωτών) μεταξύ τους και το άλλο τους Α και Γ αντίστοιχα με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής, μέσω ενός διακόπτη. Ο τρόπος αυτός σύνδεσης, λέγεται σύνδεση καταναλωτών σε σειρά ή κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά. Στο κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά δεν […]

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Με την ενασχόληση μας με τον ηλεκτρισμό, προκύπτει το ερώτημα: από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού; Για να απαντήσουμε, θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία της επιστημονικής μεθόδου: Πρώτα κάνουμε υποθέσεις και έπειτα καταφεύγουμε στο πείραμα για να δούμε αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές ή όχι. Ξεκινούμε με την υπόθεση ότι η αντίσταση […]

Ηλεκτρικά δίπολα

Όλοι γνωρίζουμε ότι μια ηλεκτρική συσκευή, η οποία είναι συνδεμένη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό: Κάθε συσκευή η οποία έχει δυο άκρα ή πόλους, με τους οποίους συνδέεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, ονομάζεται ηλεκτρικό δίπολο. Ηλεκτρικά δίπολα είναι ο λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός κινητήρας κ.ά. Ένα ηλεκτρικό δίπολο, μετατρέπει […]

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από αγώγιμους “δρόμους” μέσω των οποίων μπορεί να διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό και ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα Εκτελούμε το πείραμα: Συνδέουμε με σύρμα τους πόλους μιας μπαταρίας, με τα άκρα ενός λαμπτήρα. Βλέπουμε οτι ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Μπορούμε να πούμε εδώ οτι, ο λαμπτήρας διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγματι […]

Το ηλεκτρικό ρεύμα

Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, έχει το αποτέλεσμα, στην παραγωγή συσκευών που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Συσκευές σαν ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το ηλεκτρικό ψυγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση, έχουν κοινό χαρακτηριστικό το “ηλεκτρικό ρεύμα”. Ακριβέστερα, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η αιτία της λειτουργίας των συσκευών αυτών. Οι φυσικοί για […]