Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Όπως γνωρίζουμε όταν μία ηλεκτρική συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στη συσκευή η οποία την μετατρέπει σε ενέργεια άλλης μορφής. Για παράδειγμα στη διάταξη του σχήματος όπου ένας κινητήρας περιστρέφεται και ανυψώνει το βαρίδι, ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται σ΄αυτόν από το ηλεκτρικό ρεύμα και τη μετατρέπει ένα μέρος σε μηχανική και το υπόλοιπο […]

Βιολογικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου η διάδοση των νευρικών ερεθισμάτων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικών παλμών. Επομένως διαφορές δυναμικού και ρεύματα παίζουν βασικό ρόλο στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Η διάδοση των νευρικών ερεθισμάτων με ηλεκτρικούς παλμούς καθιστά τον ανθρώπινο οργανισμό ιδιαίτερα ευαίσθητο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι κίνδυνοι που διατρέχουμε από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι οι εξής: […]

Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια

Παίρνουμε ένα ανεμιστήρα και τον συνδέουμε στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Μόλις κλείσουμε το διακόπτη του ανεμιστήρα τα πτερύγια του αρχίζουν να περιστρέφονται. Αυτό συμβαίνει διότι κλείνοντας τον διακόπτη, κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Συνεπώς η συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί την κίνηση των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Μπορούμε […]

Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος

Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι οι μαγνήτες έλκουν σιδερένια αντικείμενα όπως καρφίτσες, συνδετήρες, ρινίσματα κ.α. Λέμε ότι οι μαγνήτες ασκούν  ελκτικές μαγνητικές δυνάμεις  στα σιδηρομαγνητικά υλικά. Επίσης μεταξύ δύο μαγνητών, ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις που μπορεί να είναι ελκτικές ή απωστικές. Σε προηγούμενες ενότητες περιγράψαμε τις ηλεκτρικές δυνάμεις με τη βοήθεια της εύνοιας του ηλεκτρικού πεδίου. Όμοια […]

Χημικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Για να μάθουμε τι συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από υγρά, εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Συνδέουμε μια μπαταρία με ένα λαμπάκι ώστε το λαμπάκι να ανάβει. Στη συνέχεια κόβουμε σε ένα σημείο το σύρμα και βυθίζουμε τα άκρα του σε ένα δοχείο που περιέχει καθαρό νερό. Το άκρο του σύρματος που είναι βυθισμένο στο […]

Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Εισαγωγή Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η μορφή της ενέργειας που επηρέασε περισσότερο το σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό λόγω των σπουδαίων χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και η ευκολία με την οποία μπορεί να μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας. Στη φύση υπάρχουν μεγάλα αποθέματα ενέργειας, όπως η δυναμική ενέργεια […]