Θερμική διαστολή και συστολή

Παρατηρείται πειραματικά, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας σε σχεδόν όλα τα σώματα στερεά, υγρά και αέρια, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεων τους, δηλαδή την αύξηση του όγκου τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θερμική διαστολή και λέμε ότι τα σώματα διαστέλλονται. Με τη μείωση της θερμοκρασίας των σωμάτων, παρατηρείται η μείωση στις διαστάσεις τους, […]

Θερμοκρασία, θερμότητα και μικρόκοσμος

Τα υλικά σώματα, αέρια, υγρά και στερεά, αποτελούνται από ένα τεράστιο πλήθος μικροσκοπικών σωματιδίων, που διατηρούν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του σώματος, που στη γλώσσα της Φυσικής λέγονται δομικοί λίθοι. Συνήθως είναι τα μόρια του σώματος, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι άτομα ή ιόντα. Οι μακροσκοπικές ιδιότητες των σωμάτων, όπως το σχήμα και […]

Πως μετράμε τη θερμότητα

Σε αυτή την ενότητα, θα εξετάσουμε από τι εξαρτάται το ποσό της θερμότητας που απορροφά ή αποβάλλει ένα σώμα, για μια ορισμένη μεταβολή της θερμοκρασίας του. Θα απαντήσουμε αφού εκτελέσουμε τα παρακάτω τρία πειράματα: Στο πρώτο πείραμα, εξετάζουμε πως σχετίζεται η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ορισμένη μάζα νερού, με τη μεταβολή της θερμοκρασίας […]

Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας

Ορισμός της θερμότητας Παρουσιάζουμε δυο πειράματα: Στο πρώτο, ένα δοχείο που περιέχει νερό θερμοκρασίας 15οC, θερμαίνεται με μια εστία και παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του φτάνει στους 80οC. Για να ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιούμε την έννοια της ενέργειας. Δεχόμαστε ότι ενέργεια από την φλόγα μεταφέρεται στο νερό, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του. […]

Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας

Ορισμός της θερμοκρασίας Με τις αισθήσεις του σώματος μας μπορούμε να έχουμε μια εμπειρική εκτίμηση της ζέστης και του κρύου ενός σώματος. Για παράδειγμα, λέμε ότι ο πάγος είναι κρύος και το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη να ορίσουμε ένα νέο φυσικό μέγεθος, τη θερμοκρασία, που δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα […]