Πλεύση

Βυθίζουμε ένα σώμα ολόκληρο μέσα σε ένα υγρό και το αφήνουμε. Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις, το βάρος του και η μέγιστη άνωση. Το βάρος τείνει να κινήσει το σώμα προς τον πυθμένα, ενώ η άνωση προς την επιφάνεια. Ανάλογα με τη σχέση του βάρους και της άνωσης διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις. 1) Το βάρος w […]

Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη

Όταν βυθίσουμε ένα σώμα σε ένα υγρό, παρατηρούμε ότι εκτός από το βάρος του, ασκείται η δύναμη της άνωσης που ασκεί το υγρό στο σώμα. Για να αντιληφθούμε τη δύναμη της άνωσης εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Παίρνουμε μια μπάλα και προσπαθούμε να τη βυθίσουμε στο νερό. Παρατηρούμε ότι κάποια δύναμη σπρώχνει προς τα πάνω τη […]

Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά – Αρχή του Πασκάλ

Αρχή του Πασκάλ Έχουμε ένα σφαιρικό δοχείο γεμάτο υγρό (νερό) το οποίο κλείνεται ερμητικά με ένα έμβολο. Σε διάφορα σημεία των τοιχωμάτων του δοχείου υπάρχουν μανόμετρα, τα οποία μετρούν την πίεση στα σημεία αυτά. Ανάλογα με τη θέση του μανόμετρου, το μανόμετρο δείχνει την δική του πίεση λόγω διαφορετικής υδροστατικής πίεσης. Πάνω στο έμβολο τοποθετούμε […]

Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης

Η ατμοσφαιρική πίεση μετρήθηκε για πρώτη φορά το 1643 από το φυσικό Εβαγγελίστα Τορικέλι. Ο Τορικέλι πήρε ένα γυάλινο σωλήνα μήκους 1m, κλειστό από την μια μεριά και τον γέμισε με υδράργυρο. Έπειτα έκλεισε το στόμιο του με το δάκτυλο του και τον αναποδογύρισε σε μια λεκάνη με υδράργυρο και άφησε ελεύθερο το άκρο του. […]

Υδροστατική πίεση

Που οφείλεται η υδροστατική πίεση: Σε ένα υγρό που ισορροπεί σε ένα δοχείο ασκούνται δυο δυνάμεις: το βάρος του w και η δύναμη FN  που δέχεται το υγρό από το πυθμένα. Αυτές οι δυο δυνάμεις έχουν συνισταμένη μηδέν, οπότε για τα μέτρα τους έχουμε: FN=w Ας γράψουμε ότι το υγρό θα ασκεί δύναμη F’N στο […]

Πίεση

Είπαμε σε προηγούμενη ενότητα ότι ένα αποτέλεσμα μιας δύναμης είναι η παραμόρφωση του σώματος στο οποίο ενεργεί. Για να περιγράψουμε το μέγεθος της παραμόρφωσης πρέπει να λάβουμε υπόψη κι ένα άλλο παράγοντα, το εμβαδόν στο οποίο εφαρμόζεται η δύναμη. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα άνδρα που στέκεται στο χιόνι. Αν φοράει χιονοπέδιλα δεν βουλιάζει στο […]