Δύναμη και αλληλεπίδραση

Πριν από 300 περίπου χρόνια, ο Νεύτωνας διακήρυξε ότι στη φύση υπάρχει συμμετρία και ότι όλες οι δυνάμεις πρέπει να θεωρούνται ως δυνάμεις αλληλεπίδρασης δυο σωμάτων, δηλαδή όταν ένα σώμα ασκεί σε κάποιο άλλο μια δύναμη τότε και το δεύτερο σώμα ασκεί στο πρώτο μια ίσου μέτρου αντίθετη δύναμη. Πράγματι, ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί πέναλτι, […]

Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Μια δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα σώμα ορισμένης μάζας, έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή της ταχύτητας του. Η σχέση μεταξύ της δύναμης , της μάζας του σώματος και της μεταβολής της ταχύτητας του, εκφράζεται από τον Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα. Για να κατανοήσουμε το νόμο ας πραγματοποιήσουμε τα παρακάτω πειράματα: Πείραμα Α: Σε ένα […]

Δύναμη και ισορροπία – Ισορροπία υλικού σημείου

Με τους νόμους του Νεύτωνα γίνεται κατανοητός ο τρόπος που οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα, καθορίζουν την κίνηση του. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα Έχουμε ένα κύβο πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο και με το χέρι μας του δίνουμε μια ώθηση. Ο κύβος στην αρχή […]

Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

Σε προηγούμενη ενότητα είπαμε ότι ένα σώμα δέχεται επιδράσεις από τα σώματα του περιβάλλοντος του, που στη γλώσσα της φυσικής λέμε ότι στο σώμα ασκούνται δυνάμεις που προκαλούν τα σώματα του περιβάλλοντος του. Έτσι για να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο κίνησης του σώματος στο οποίο ασκούνται δύο ή περισσότερες δυνάμεις, θα πρέπει να βρούμε […]

Δυο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο

Βαρυτική δύναμη. Εκτελούμε το εξής πείραμα: Από κάποιο ύψος αφήνουμε να πέσει ένα κέρμα. Παρατηρούμε ότι θα πέσει στη Γη με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα. Εκτελούμε και ένα άλλο πείραμα: ρίχνουμε ένα κέρμα προς τα πάνω. Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα του κέρματος θα μειώνεται έως φτάσει το μέγιστο ύψος και από εκεί θα πέσει, με ταχύτητα […]

Η έννοια της Δύναμης

Στη Φυσική δεχόμαστε ότι πάνω σε ένα σώμα μπορεί να επιδράσει κάποιο άλλο σώμα του περιβάλλοντος του. Στην ορολογία της Φυσικής, η επίδραση που δέχεται ένα σώμα από κάποιο άλλο, λέγεται δύναμη. Παραδείγματα δυνάμεων είναι η δύναμη του βάρους που ασκεί η Γη σε κάποιο σώμα. Η δύναμη του τεντωμένου ελατηρίου που ασκεί στο χέρι […]