Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Στα προηγούμενα εδάφια, είδαμε δυο τρόπους που γίνεται η διάδοση της θερμότητας και συγκεκριμένα η διάδοση της θερμότητας με αγωγή, που παρατηρείται στα στερεά και η διάδοση της θερμότητας με ρεύματα που παρατηρείται στα ρευστά. Υπάρχει και τρίτος τρόπος, τη διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία, που μπορεί να πραγματοποιείται ακόμα και όταν δεν μεσολαβεί ύλη […]

Διάδοση της θερμότητας με ρεύματα

Η διάδοση της θερμότητας στα υγρά και αέρια, τα οποία θεωρούνται θερμικοί μονωτές, γίνεται με μετακίνηση μορίων μεγάλης κινητικής ενέργειας από τη μια περιοχή στην άλλη. Δηλαδή γίνεται με δημιουργία ρευμάτων, τη μεταφορά ύλης από τη μια περιοχή στην άλλη. Όταν  ζεστάνουμε νερό, σε μια κατσαρόλα πάνω σε μια εστία, τότε αρχίζουν να ζεσταίνονται τα […]

Διάδοση θερμότητας με αγωγή

Κάνουμε το εξής πείραμα: Παίρνουμε μια σιδερένια ράβδο την οποία κρατάμε από το ένα της άκρο και το άλλο της άκρο το βάζουμε πάνω σε μια φλόγα. Παρατηρούμε ότι η μεταλλική ράβδος, από το σημείο που την κρατάμε, να ανεβάζει τη θερμοκρασία της και να ζεσταίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι θερμότητα μεταφέρεται κατά μήκος της ράβδου, από […]