Εξάτμηση και συμπύκνωση

Ένας άλλος τρόπος για την μετατροπή ενός υγρού σε αέριο, εκτός από τον βρασμό, είναι η εξάτμιση. Εξάτμιση ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής ενός υγρού σε αέριο, ενώ βρίσκεται σε θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία βρασμού. Η εξάτμιση παρατηρείται π.χ. στο βρεγμένο δρόμο ή στα βρεγμένα ρούχα που ύστερα από κάποιο χρόνο στεγνώνουν. Το φαινόμενο […]

Μικροσκοπική μελέτη των αλλαγών κατάστασης

Στα στερεά, οι δομικοί λίθοι βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις, εκτελώντας ταλαντώσεις γύρω από τις θέσεις αυτές. Καθώς το στερεό σώμα απορροφά θερμότητα, η κινητική ενέργεια των δομικών λίθων αυξάνει, με αποτέλεσμα οι ταλαντώσεις τους να γίνονται πιο έντονες. Σε μια θερμοκρασία χαρακτηριστική του υλικού, όπου οι ταλαντώσεις των δομικών λίθων γίνονται μεγάλες και επειδή οι […]

Η θερμότητα προκαλεί μεταβολές

Σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, τα υλικά σώματα βρίσκονται σε μια από τις τρεις καταστάσεις: Τη στερεή, την υγρή και την αέρια. Για παράδειγμα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, το νερό είναι υγρό, το αλουμίνιο είναι στερεό και το άζωτο αέριο. Όμως, αν αλλάξει η θερμοκρασία ή και η πίεση, τα σώματα είναι δυνατόν να αλλάξουν […]