Φυσικές ιδιότητες των υλικών

Κάθε υλικό έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που λέγονται ιδιότητες του υλικού. Οι ιδιότητες του υλικού διακρίνονται σε φυσικές και χημικές. Φυσικές ιδιότητες του υλικού είναι εκείνες που καθορίζονται από το ίδιο το υλικό καθαυτό και προσδιορίζονται χωρίς να αλλάξει η σύσταση των ουσιών που αποτελούν το υλικό σώμα. Οι χημικές ιδιότητες περιγράφουν τα […]

Καταστάσεις των υλικών

Τα υλικά ταξινομούνται ανάλογα στη φυσική κατάσταση τα οποία βρίσκονται σε στερεά, υγρά και αέρια. Στη στερεή κατάσταση (s ή solid=στερεό) βρίσκονται το ξύλο, ο σίδηρος, το μάρμαρο κ.ά. Στην υγρή κατάσταση (l ή liquid=υγρό) βρίσκονται το νερό, το πετρέλαιο, το οινόπνευμα, το λάδι κ.ά. Στην αέρια κατάσταση (g ή gas=αέριο) βρίσκονται το οξυγόνο, το […]

Τί είναι η Χημεία και γιατί την μελετάμε

Εδώ θα δώσουμε τους ορισμούς του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θα δούμε πως η Χημεία κάνει την ζωή μας πιο εύκολη,  πως βελτιώνει την υγεία μας και πως την κάνει πιο ευχάριστη, θα δούμε πως η φύση «χρησιμοποιεί» τη Χημεία, θα δούμε με τι ασχολείται η Χημεία, καθώς και τις επωφελείς και επιζήμιες χρήσεις των […]