Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να ανιχνευτούν με κατάλληλους δέκτες όπως τα μικρόφωνα. Αυτοί οι δέκτες αποτελούνται από μια μεμβράνη που καθώς τα ηχητικά κύματα πέφτουν πάνω της, θέτουν την μεμβράνη σε κίνηση. Συνδέοντας το μικρόφωνο σε ένα παλμογράφο μπορούμε να έχουμε μια απεικόνιση του ηχητικού κύματος σαν συνάρτηση του χρόνου. Ο άνθρωπος ανιχνεύει τα ηχητικά […]

Ήχος

Ο ήχος και η μουσική αποτελούν μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας και συγκεκριμένα με την παραγωγή ήχων με το στόμα είτε με διάφορα όργανα. Για παράδειγμα, οι πρωτόγονοι άνθρωποι παρήγαγαν ήχους εκτός από το στόμα τους και με διάφορα όργανα όπως τύμπανα, σφυρίχτρες και κρόταλα. Τα έμβια όντα χρησιμοποιούν τους ήχους για συγκέντρωση πληροφοριών χρήσιμες για […]

Ανάκλαση και διάθλαση των μηχανικών κυμάτων

Έχει παρατηρηθεί πειραματικά ότι όταν ένα μηχανικό κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο ή αλλάξει μέσο μετάδοσης τότε το κύμα αλλάζει διεύθυνση διάδοσης. Για να παρατηρήσουμε την ανάκλαση και διάθλαση χρησιμοποιούμε τη συσκευή κυματισμού. Αυτή αποτελείται από μια ακίδα που αγγίζει ένα λεπτό στρώμα νερού και καθώς πάλλεται παράγει κύματα ορισμένης συχνότητας. Μια λάμπα τοποθετείται πάνω από […]

Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος

Για την περιγραφή ενός κύματος χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη: τη συχνότητα, την περίοδο, το πλάτος ταλάντωσης των σωματιδίων, την ταχύτητα και το μήκος κύματος. Στο σχήμα παράγουμε ένα εγκάρσιο κύμα σε ένα σχοινί. Για κάποιο σημείο (Α) του σχοινιού παρατηρούμε ότι αυτό ταλαντώνεται μεταξύ των θέσεων ΟΟ’ ενώ ταυτόχρονα η διαταραχή προχωρεί προς τα […]

Κύμα και ενέργεια

Ένα κύμα παράγεται από μια πηγή που ταλαντώνεται και η ενέργεια που μεταφέρει το κύμα προέρχεται από την πηγή. Για παράδειγμα οι άνεμοι ως πηγή δημιουργούν τα κύματα της θάλασσας. Η μηχανική ενέργεια που μεταφέρουν τα κύματα της θάλασσας προέρχεται από την κινητική ενέργεια των ανέμων. Εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Κρατάμε με το χέρι μας […]

Η έννοια του μηχανικού κύματος

Εκτελούμε τα παρακάτω δυο πειράματα: 1] Ρίχνουμε ένα μπαλάκι σε ένα αρχικά ακίνητο αμαξάκι. Παρατηρούμε ότι το αμαξάκι θα κινηθεί. 2] Δένουμε το αμαξάκι με ένα σχοινί, το οποίο το τεντώνουμε με το χέρι μας στο άλλο άκρο. Κουνάμε το χέρι μας αριστερά και δεξιά και παρατηρούμε ότι το αμαξάκι κινείται. Μπορούμε να πούμε τα […]

Ενέργεια και ταλάντωση

Ένα σώμα που κάνει ταλάντωση, όπως ένα σώμα στερεωμένο σε ένα ελατήριο, σ’ αυτό ασκείται δύναμη επαναφοράς, που τείνει να φέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας. Για να θέσουμε σε ταλάντωση ένα σώμα που είναι στερεωμένο σε ελατήριο, του ασκούμε δύναμη με το χέρι μας, μέχρι να φτάσει σε μια(μέγιστη) απόσταση, από τη θέσης ισορροπίας […]

Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση

Η ταλάντωση ως φυσικό φαινόμενο, περιγράφεται από τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη: την περίοδο, την συχνότητα και το πλάτος της ταλάντωσης. Περίοδος ταλάντωσης Σε μια ταλάντωση, η περίοδος της ταλάντωσης ορίζεται σαν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται σε μια πλήρη ταλάντωση. Εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Ένα σώμα είναι κρεμασμένο σε ένα κατακόρυφο ελατήριο. Στο […]

Ταλαντώσεις

Ορισμός περιοδικών κινήσεων Μια κίνηση που επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, ονομάζεται περιοδική κίνηση. Παραδείγματα περιοδικών κινήσεων είναι η κίνηση της κούνιας, η περιστροφή της γης γύρω από τον Ήλιο , η κίνηση του μυς της καρδιάς, η κίνηση του λεπτοδείκτη, η κίνηση του γιο-γιο κ.α. Ταλάντωση Θα προχωρήσουμε παραπέρα και θα δούμε μια υποκατηγορία […]

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Όπως γνωρίζουμε όταν μία ηλεκτρική συσκευή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στη συσκευή η οποία την μετατρέπει σε ενέργεια άλλης μορφής. Για παράδειγμα στη διάταξη του σχήματος όπου ένας κινητήρας περιστρέφεται και ανυψώνει το βαρίδι, ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται σ΄αυτόν από το ηλεκτρικό ρεύμα και τη μετατρέπει ένα μέρος σε μηχανική και το υπόλοιπο […]