Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να ανιχνευτούν με κατάλληλους δέκτες όπως τα μικρόφωνα. Αυτοί οι δέκτες αποτελούνται από μια μεμβράνη που καθώς τα ηχητικά κύματα πέφτουν πάνω της, θέτουν την μεμβράνη σε κίνηση. Συνδέοντας το μικρόφωνο σε ένα παλμογράφο μπορούμε να έχουμε μια απεικόνιση του ηχητικού κύματος σαν συνάρτηση του χρόνου.

Ο άνθρωπος ανιχνεύει τα ηχητικά κύματα με τα τύμπανα των αυτιών του και τα αντιλαμβάνεται με διεργασίες του εγκεφάλου του. Τα χαρακτηριστικά του ήχου βάσει με τα οποία αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον ήχο ονομάζονται υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου και είναι το ύψος, η ακουστικότητα και η χροιά.

Με το ύψος του ήχου διακρίνουμε πόσο οξύς ή υψηλός είναι από τον βαρύ ή χαμηλό ήχο. Το ύψος ενός ήχου είναι το υποκειμενικό χαρακτηριστικό που περιγράφει τη συχνότητα του. Ένας υψηλός ήχος έχει υψηλότερη συχνότητα από ένα χαμηλό ήχο.

Τα όρια της συχνότητας των ακουστικών ήχων διαφέρουν ελαφριά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένας νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ήχους βαρύτερους και οξύτερους σε σχέση με ένα ηλικιωμένο.

Η ακουστικότητα ενός ήχου είναι το υποκειμενικό χαρακτηριστικό του ήχου που ορίζεται ως η ένταση του. Ένας ισχυρός ήχος έχει μεγαλύτερη ένταση από ένα ασθενή ήχο. Ένταση ενός ηχητικού κύματος ορίζεται σαν η ενέργεια που δέχεται το αφτί μας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου. Με την αύξηση της έντασης του ήχου έχουμε την αύξηση του πλάτους του ηχητικού κύματος. Η ακουστικότητα εκτός από την ένταση εξαρτάται από την συχνότητα του ήχου. Το ανθρώπινο αφτί είναι πιο ευαίσθητο στις μεσαίες συχνότητες (περίπου 1000Ηz) από ότι στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες.

Δυο ήχοι με την ίδια συχνότητα και ακουστικότητα μπορούμε να διακρίνουμε ότι προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Σε αυτή την περίπτωση το υποκειμενικό χαρακτηριστικό της χροιάς χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ήχους που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Μ’ αυτό τον τρόπο αν απεικονίσουμε τις κυματομορφές δυο μουσικών οργάνων της ίδιας νότας σε ένα παλμογράφο θα δούμε ότι η μορφή του ήχου για τα δυο όργανα είναι διαφορετικές.