Τα συστατικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σε μια μαθησιακή διαδικασία, εδώ θα αναφερθώ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα βασικά «συστατικά» της είναι τα εξής: 1)Χώρος  2)Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία) 3)Η προσπάθεια του καθηγητή 4)Η προσπάθεια του μαθητή 5)Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο χώρος του σχολείου παίζει βασικό ρόλο στη εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς αυτόν είναι ανέφικτο. Εκεί οι καθηγητές εξηγούν προφορικά τη διδακτική ύλη. Οι μαθητές μαζί με τη «γραπτή ύλη του βιβλίου» καλούνται να εμπεδώσουν την ύλη, τόσο στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όσο στο χώρο προσωπικής μελέτης. Καθένας από τους δυο αυτούς τους τρόπους, συμβάλει με διαφορετικό τρόπο στη μάθηση. Βέβαια η εξέταση του μαθήματος από τον καθηγητή, σε κάποιους μαθητές, μπορεί να είναι δυσάρεστη, αλλά είναι η μόνη «καλή» μέθοδος που θα «αναγκάσει» ένα μαθητή για μελέτη και μάθηση.

Επίσης οι σχέσεις μαθητών με μαθητές, τόσο κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, διαλειμμάτων, ή και έξω από το σχολείο, για μένα είναι το «μισό» της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι’ αυτό προτρέπω στους μαθητές που «ενδιαφέρονται» να είναι προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Επίσης η σχέση μαθητών με την οικογένεια τους, παίζει σημαντικό πόλο και συγκεκριμένα, το πως διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά μέσα στην οικογένεια τους, π.χ. άνοιγμα των συναισθημάτων των παιδιών στους γονείς και ο τρόπος «πίεσης» των γονέων για διάβασμα στα παιδιά τους.

Η έρευνα και η επιλογή εκπαιδευτικού υλικού στη περίπτωση του σχολείου είναι εύκολη (στην τριτοβάθμια είναι πολύ δύσκολη), δεν πρέπει να προβληματίζει τους μαθητές, η πολιτεία παρέχει καλογραμμένα βιβλία και στην αγορά του βιβλίου μπορείς να βρεις «άφθονα» καλά βιβλία.

Φυσικά η ιδιοσυγκρασία και ο τρόπος του καθηγητή παίζει και αυτός σημαντικό ρόλο. Όλοι οι καθηγητές σαν άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Καθένας έχει διαφορετικό στυλ και διαφορετική διάθεση για διδασκαλία, άλλοι είναι κατανοητοί περισσότερο και άλλοι λιγότερο.

Τελευταίο αφήνω το ρόλο του «μαθητή», που όπως εσύ μαθητή που διαβάζεις αυτό το κείμενο μπορείς να πεις «πολλά», αλλά εγώ θα αναφερθώ στα κύρια σημεία. Ένας μαθητής, πιθανόν να του αρέσει και ενδιαφέρεται σε κάποια μαθήματα και να προσπαθεί, ενώ σε άλλα όχι. Σε αυτά που του αρέσουν, το πιθανότερο είναι ότι τα «καταφέρνει» και να έχει «μεγάλη όρεξη». Από μένα ένα μεγάλο μπράβο. Σαν άνθρωποι, η στάση μου, είναι να «κοιτάζομε» τα «αντικείμενα» που μας ευχαριστούν και μας ικανοποιούν, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε να είναι «καλά» και προς «συμφέρον» μας. Οποιοδήποτε και αν ρωτήσεις, θα σου πει, ότι η μόρφωση είναι κάτι σπουδαίο κι αν κοιτάξεις όλοι την επιδιώκουν. Εγώ θα πω ότι η παιδεία σε κάνει «μικρό θεό» που δίνει μεγάλη ώθηση στον άνθρωπο, στην ψυχολογία του και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Γιάννης Γ. Πλευριτάκης
πτυχ. Φυσικός Π.Κ.