Σκέψεις για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Σε λίγες μέρες, καλούνται οι μαθητές της τρίτης τάξης του Λυκείου, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους, για την δήλωση των επιθυμητών σχολών για την εισαγωγή τους.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί μια εμπειρία ζωής, όπου οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Μερικοί ήδη από καιρό έχουν σκεφτεί και αποφασίσει για τις προτιμητέες σχολές, ενώ πολλοί μαθητές είναι ακόμα μπερδεμένοι για τη σειρά των σχολών που θα πρέπει να δηλώσουν. Κάποιοι μαθητές, έχουν όνειρο ζωής να περάσουν σε μια σχολή π.χ. Ιατρική, ενώ πολλοί έχουν πλήρης άγνοια και νιώθουν αμηχανία μπροστά στο μηχανογραφικό.

Τα μαθήματα και η φοιτητική μελέτη είναι διαφορετικά από σχολή σε σχολή, εντελώς διαφορετικά από εκείνα του σχολείου και οι μαθητές επιλέγουν τις σχολές χωρίς να ξέρουν τι πραγματικά θα συναντήσουν. Έτσι ο παράγοντας «τύχη» έχει σημαντικό ρόλο κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οι μαθητές έχουν μια «ιδέα» για τις σχολές που επιθυμούν. Π.χ. η Ιατρική θέλει πολλή μάθηση θεωρίας, ενώ το Μαθηματικό θέλει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Σε κάποιους μαθητές μπορεί να έχει δημιουργηθεί το «θέλω» για κάποια σχολή ή σχολές, που δημιουργείται με την εικόνα του επαγγέλματος που διαπραγματεύεται η σχολή. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, έτσι για παράδειγμα οι Φυσικοί έχουν να κάνουν με φυσικά προβλήματα, ενώ οι Φιλόλογοι έχουν να κάνουν με την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων.

Σε ορισμένους μαθητές έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό «θέλω» για μια σχολή ή συναφών σχολών. Αυτό σημαίνει ότι είναι ικανός και του αρέσει το αντικείμενο της σχολής που επιθυμεί. Αποτέλεσμα να έχει μεγάλη όρεξη και επιθυμία για μελέτη στο συγκεκριμένο αντικείμενο της σχολής που προτιμά. Έτσι με  την εισαγωγή του, φοιτητής πλέον, θα έχει πολύ καλή απόδοση και μπορεί να ξεπερνά τις δυσκολίες σε αυτό το αντικείμενο που έχει επιλέξει.

Οι παράγοντες που υπεισέρχονται για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι οι εξής:

  • Η επιθυμία του μαθητή για συγκεκριμένη σχολή ή σχολές.
  • Επαγγελματική αποκατάσταση μετά την αποφοίτηση.
  • Τόπος σχολής με το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.
  • Ευκολία εισαγωγής σε κάποια σχολή σε σχέση με τις ατομικές επιδώσεις του μαθητή.

Οι μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν ότι, δεν υπάρχει σχολή που θα λύσει το πρόβλημα της ζωής τους. Όποιο δρόμο κι αν ακολουθήσει ένας μαθητής, θα έχει τις δυσκολίες του, κάθε δρόμος έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες του. Αυτό που θα έκανα εγώ, αν ήμουν ακόμα μαθητής, είναι να δηλώσω τη σειρά των σχολών με βάση τις πραγματικές επιθυμίες μου. Ο λόγος είναι ότι το «μαθησιακό υλικό» της σχολής που επιθυμώ, θα μου δίνει ζωή και χαρά στην υπόλοιπη ζωή μου.

Πρέπει να σημειώσω ότι, υπάρχουν σχολές που το «πνεύμα» τους σταματά με το τέλος της φοιτητικής ζωής, συγκεκριμένα ο τελειόφοιτος δύσκολεύεται να βρει απασχόληση σχετική με το «πνεύμα» της σχολής που αποφοίτησε.

Αν τώρα, ένας μαθητής δεν έχει κλίση σε κάποια κατεύθυνση και θεωρεί τις σχολές «ισοεπίπεδες» ας λάβει υπόψη του σοβαρά και τον παράγοντα της επαγγελματικής αποκατάστασης.

Υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας: «κόστος διαβίωσης». Σε αρκετούς μαθητές, στη σημερινή εποχή, μπορεί να είναι καθοριστικός για την εξέλιξη των σπουδών του. Ένας μαθητής θα αναγκαστεί να επιλέξει μια σχολή κοντά στον μόνιμο τόπο διαμονής του, για οικονομικούς λόγους, ακόμα κι αν δεν είναι η σχολή της επιθυμίας του. Σήμερα πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να αποκτήσουν ακόμα και τα βασικά και το λέω για να καταλάβεις μαθητή ότι έτσι έχει η ζωή.

Γιάννης Γ. Πλευριτάκης
πτυχ. Φυσικός Π.Κ.