Πηγές ενέργειας

Ο ήλιος: πρωταρχική πηγή ενέργειας

Κύρια πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας είναι ο ήλιος. Στο εσωτερικό του ήλιου συμβαίνουν πυρηνικές αντιδράσεις, το υδρογόνο με σύντηξη μετατρέπεται σε ήλιο καθώς επίσης έχουμε την απελευθέρωση της πυρηνικής ενέργειας υπό μορφή ακτινοβολίας. Στα φυτά με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης με την χρήση της ηλιακής ενέργειας έχουμε τη δημιουργία της βιομάζας (το ξύλο, τα φυτικά υπολείμματα και αλλά) και στη παραγωγή χημικής ενέργειας που αποθηκεύεται στα φυτά.

Στην ηλιακή ενέργεια οφείλεται ο κύκλος του νερού. Με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας το νερό εξατμίζεται και σχηματίζονται τα σύννεφα που έχουν μεγάλη δυναμική ενέργεια. Όταν πέσει η θερμοκρασία, οι υδρατμοί στα σύννεφα υγροποιούνται και πέφτουν υπο μορφή της βροχής ή του χιονιού. Επίσης χάρη στην ηλιακή ενέργεια δημιουργούνται οι άνεμοι που κινούν αεροστροβίλους καθώς και τα θαλάσσια κύματα κ.α.

Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ενέργεια που παίρνουμε από τα ορυκτά καύσιμα με την καύση τους, όπως από το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, τα οποία ονομάζονται συμβατικές πηγές ενέργειας. Τα καύσιμα αυτά προήλθαν από οργανικές ουσίες που βρέθηκαν στο εσωτερικό της γης και σε κατάλληλες  συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας μετασχηματίστηκαν έπειτα από την πάροδο εκατομμυρίων ετών. Συνεπώς δεν ανανεώνονται κατά την περίοδο ύπαρξης του ανθρώπου στη γη και αναμένονται να εξαντληθούν.

Μια άλλη κατηγορία συμβατικών καυσίμων είναι τα πυρηνικά καύσιμα όπως είναι το ουράνιο και το θόριο που χρησιμοποιούνται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ύπαρξη τους χρονολογείται από την εποχή δημιουργίας της γης πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Συνεπώς τα αποθέματα τους μειώνονται ως να εξαντληθούν.

Σήμερα τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, αντλούνται από τα συμβατικά καύσιμα τα οποία έχουν δύο σοβαρά μειονεκτήματα.. Πρώτον δεν ανανεώνονται και δεύτερο με τη χρήση τους συντελείται η ρύπανση και η καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μερικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ονομάζονται εκείνες οι πηγές ενέργειας που θεωρούνται ανεξάντλητες. Άμεσα ή έμμεσα βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια ή τη θερμική ενέργεια που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι:

  1. Η ηλιακή ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού στους ηλιακούς θερμοσίφωνες και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τά φωτοβολταϊκά κύτταρα.
  2. Η αιολική ενέργεια που είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου, χρησιμοποιείται για την κίνηση των ανεμογεννητριών που μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική.
  3. Η υδραυλική ενέργεια βασίζεται στο νερό που βρίσκεται σε μεγάλο ύψος και έχει μεγάλη δυναμική ενέργεια που τελικά μετατρέπεται σε κινητική καθώς πέφτει με σωλήνες στη βάση και κινεί τους υδροστροβίλους και  τελικά έχουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  4. Η γεωθερμική ενέργεια οφείλεται στη μεγάλη θερμοκρασία στο εσωτερικό της γης. Για να τη μετασχηματίσουμε σε άλλες μορφές, αξιοποιούμε τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα υπόγεια πετρώματα ή νερά και στην επιφάνεια της γης. Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη θέρμανση κτιρίων είτε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.