Η φυσική ένα παιχνίδι

Η εκπαίδευση είναι ένα παιχνίδι, σαν αυτά που παρακολουθούμε στην τηλεόραση, που έχουν σαν σκοπό να περάσουμε καλά. Όπως τα παιχνίδια προσφέρουν πλούσια συναισθήματα, έτσι και η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Καθώς οι μαθητές προσπαθούν, όπως οι παίκτες του παιχνιδιού να νικήσουν, βιώνουν ποικιλόμορφα συναισθήματα. Είναι η ιδανική μέθοδος, η συμμετοχή του μαθητή σε αυτό το «εκπαιδευτικό παιχνίδι» για να μπορέσει ο μαθητής να διαπαιδαγωγηθεί και να μάθει καινούργια πράγματα.

Όπως το παιχνίδι γίνεται σε κατάλληλα διακοσμημένα στούντιο, έτσι και η μάθηση πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους χώρους, ώστε να βολεύουν τους μαθητές. Οι παρουσιαστές έχουν την ακέραια την ευθύνη για την πορεία του παιχνιδιού. Έτσι και οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ευθύνη για την πορεία της μάθησης. Συνοπτικά, η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από καλά κατακτημένους καθηγητές, σε κατάλληλους χώρους και οι μαθητές πρέπει να είναι συνεπείς με την εκπαίδευση τους.

Στο σχολείο διδάσκονται διάφορα μαθήματα, καθένα με την δικιά του ιδιομορφία. Κύριος σκοπός του κάθε μαθήματος είναι η καλλιέργεια της σκέψης, πάνω στην ιδιαίτερη «φιλοσοφία» του μαθήματος. Ο μαθητής με τη βοήθεια του καθηγητή πρέπει να καταλαβαίνει και να εξοικειώνεται με τα βασικά και να αναπτύσσει την σκέψη του.

Κάθε μαθητής γεννιέται με ορισμένα χαρίσματα που τον οδηγούν να έχει καλές επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα, ενώ σε άλλα όχι. Αν δεν τα καταφέρνει σε ένα μάθημα, να μην απογοητεύεται, να προσπαθεί διαρκώς και να αναζητά βοήθεια. Όμως να έχει υπόψη του ότι κάθε καλή προσπάθεια και επίδοση είναι μεγάλη επιτυχία.

Θα σου πω δυο λόγια για το μάθημα της Φυσικής. Στο μάθημα της φυσικής καλείσαι να εμπεδώσεις βασικές έννοιες, όπως είναι η μάζα, η ταχύτητα, η δύναμη, η ενέργεια, η ορμή κ.ά. (από το μάθημα της μηχανικής). Δεν επιτρέπεται να αποστηθίζεις κείμενα, αλλά βάση αυτών θα πρέπει να καταλάβεις τις έννοιες που προσπαθεί να περάσει ο εκπαιδευτικός.

Αν ανατρέξεις στη βιβλιογραφία της φυσικής για μια έννοια π.χ. της δύναμης, θα βρεις αρκετά διαφορετικά κείμενα μεταξύ τους, που το καθένα το καταλαβαίνεις διαφορετικά και το ένα καλύτερα από το άλλο. Καλείσαι να καταλάβεις την κάθε έννοια της φυσικής με τον δικό σου ιδιόμορφο τρόπο.

Μια άλλη δεξιότητα που μαθαίνεις είναι να λύνεις ασκήσεις. Όπως θα έχεις αντιληφθεί η λύση ασκήσεων στο Λύκειο, ανάγεται στην χρήση λίγων αριθμητικών τύπων, αλλά σε ποικιλόμορφο συνδυασμό μορφών ασκήσεων. Η συμβουλή: «Λύσε όσες ασκήσεις μπορείς» είναι λανθασμένη (π.χ. αν σκέπτεσαι πρόχειρα και επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη) και η σωστή συμβουλή είναι: «Να λύσεις αρκετές ασκήσεις καλά με τον σωστό τρόπο».

Όταν διαβάζεις να διαβάζεις, να μην σκέπτεσαι πρόχειρα για να περνά η ώρα σου, όπως σου αρέσει, αλλά να προσπαθείς να μαθαίνεις από τα λάθη σου και με την καθοδήγηση του καθηγητή σου.

Το να σκέφτεσαι και να θέλεις να γίνεις κάτι συγκεκριμένο, π.χ. γιατρός, είναι ένα καλό κίνητρο, που σε ωθεί στο διάβασμα. Όμως, όπως προσπαθείς να πετύχεις άριστα ως αυτοσκοπό, δεν είναι καλή συμβουλή, διότι σε μια δυσκολία σε εξέταση μπορεί να σου δημιουργήσει άγχος. Το τέλειο είναι να κυνηγάς την γνώση και να παραγκωνίσεις τους βαθμούς. Να προσπαθείς να καλλιεργείς τον νου σου σαν αυτοσκοπό και οι βαθμοί θα έρχονται μόνοι τους. Να έχεις στο νου σου το άγχος «πώς να μάθω» και «πως θα διορθώνω τα λάθη μου» και αυτό θα σου φέρει την αληθινή ευτυχία και επιτυχία, στον τομέα των μαθημάτων σου.

Γιάννης Γ. Πλευριτάκης
πτυχ. Φυσικός Π.Κ.