Βιολογικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

Στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου η διάδοση των νευρικών ερεθισμάτων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικών παλμών. Επομένως διαφορές δυναμικού και ρεύματα παίζουν βασικό ρόλο στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Η διάδοση των νευρικών ερεθισμάτων με ηλεκτρικούς παλμούς καθιστά τον ανθρώπινο οργανισμό ιδιαίτερα ευαίσθητο στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κίνδυνοι που διατρέχουμε από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι οι εξής:

Α] Εγκαύματα που προκαλούνται από θέρμανση του σώματος.
Β] Βλάβες που προκαλούνται από μυϊκές συσπάσεις, όπως συσπάσεις του μυοκαρδίου.
Γ] Παρέμβαση στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Όταν ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το ανθρώπινο σώμα, το είδος των αλλοιώσεων που γίνονται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι οι εξής:

Α] Ρεύματα έντασης 1 mA ουσιαστικά δεν γίνονται αισθητά οπότε δεν προκαλούν θέρμανση του σώματος.
Β] Ρεύματα έντασης 20mA είναι δυνατόν να προκαλέσουν ισχυρές συσπάσεις των μυών οι οποίες προκαλούν πόνο. Λόγω της συνεχούς σύσπασης των μυών ο άνθρωπος που βρίσκεται σε επαφή με το ρευματοφόρο αγωγό, δεν μπορεί να αποσπαστεί από αυτόν με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.
Γ] Ρεύματα έντασης 100mA είναι δυνατόν να προκαλέσουν και θάνατο καθώς παρεμβαίνουν στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Η αντίσταση του ανθρωπίνου σώματος εξαρτάται από το μέρος στο οποίο μετριέται. Τα υγρά του σώματος είναι αγωγοί λόγω της ύπαρξης ιόντων και μπορεί να έχει τιμή 1,5ΚΩ. Η αντίσταση του δέρματος είναι υψηλή και μπορεί να φτάσει  έως 100ΚΩ για πολύ ξηρό δέρμα. Με αντίσταση 20 ΚΩ από το νόμο του Ωμ βρίσκουμε ότι η τάση 220V του ηλεκτρικού δικτύου προκαλεί ρεύμα έντασης 11mA. Η τιμή αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Έτσι μία τάση των 220V του ηλεκτρικού δικτύου είναι επικίνδυνη. Η επαφή με γυμνά μη μονωμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσει το θάνατο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γενικά η επαφή με τάσεις πάνω από 40V θεωρούνται επικίνδυνες.